MIEJSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU 
KOSTRZYNA NAD ODRĄ "PRZYSZŁOŚĆ" 

PRZYSZŁOŚĆ                PRZYSZŁOŚĆ                PRZYSZŁOŚĆ                PRZYSZŁOŚĆ        

 

 
 

 

Przyszłość zaczyna sie dziasiaj

 

 

PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIE DZISIAJ

 
   

 

Ważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane w 2007 roku.

 

  • Akcja sadzenia drzew – 14.04.2007r.

  • Seminarium nt. „Kostrzyn nad Odrą a środowisko naturalne” 21.05.2007r.

  • Spotkanie integracyjne w Domku Myśliwskim – 30.06.2007r.

  • Przyjęcie do Stowarzyszenia Wyższej Szkoły Zawodowej – 16.07.2007r.

  • Udział w VIII Dniach Twierdzy Kostrzyn - Wycieczka rowerowa do Fortu Gorgast – 1.09.2007r.

  • Udział w projekcie „Aktywne Lubuskie” - do 15.09.2007r.

  • a. umieszczenie Stowarzyszenia w internetowej bazie organizacji pozarządowych Województwa Lubuskiego;

  • b. udział Jerzego Jabłońskiego w warsztatach dotyczących działalności pozarządowej;   

  • c. prezentowanie Stowarzyszenia w materiałach promocyjnych projektu.

7.02.2007
 

  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia- udzielenie absolutorium Zarządowi za działalność w 2006 roku-uchwalenie Planu działania w 2007 roku - przyjęcie dwóch nowych członków

 

 

Ważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane w 2006 roku.

 

6.04.2006
 

 – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia- udzielenie absolutorium Zarządowi za działalność w 2005 roku-uchwalenie Planu działania w 2006 roku

 

 

Ważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane w 2005roku

 
30.09.2005
 
– Złożenie sprawozdania oraz rozliczenia finansowego projektu „Twierdza Kostrzyn – turystyczny most nad Odrą”  do Euroregionu Pro Europa Viadrina.
 
20.06.2005 –30.08.2005
 
Realizacja projektu „Twierdza Kostrzyn – turystyczny most nad Odrą”
 
20 – 22.06.2005
 

 - Przeprowadzenie przy współpracy ze Stowarzyszeniem Archeologii
i Ochrony Zabytków Militarnych „Perkun” bezinwazyjnych badań obiektów Starego Kostrzyna

10.03.2005

 

Spotkanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

                    Wizja lokalna Stare Kostrzyna

                    Zwiedzenie Izby Pamięci w Gimnazjum nr 2

 

20.02.2005

 

Złożenie w Urzędzie Miasta wniosku o dofinansowanie realizacji zadania publicznego „Polsko – niemiecki rowerowy rajd turystyczny „Szlakiem fortyfikacji Twierdzy Kostrzyn”.

 

19.02.2005

 

Utworzenie Zespołu prasowego Stowarzyszenia.

Skład Zespołu:

Przewodniczący - Jerzy JABŁOŃSKI

Członkowie           Patrycja WENZEL

                         Paweł JAGUSZEWSKI

                         Ewa OCH

                         Krystyna LUDKA - ORZECHOWICZ

                         Jerzy WANAT

                         Maciej FRĄCKOWIAK

Zadania Zespołu:

-          popularyzacja działań Stowarzyszenia;

-          promocja rozwoju miasta Kostrzyna nad Odrą

-          przedstawianie spraw nurtujących mieszkańców i szukanie rozwiązania ich problemów

 

4.02.2005

 

Złożenie w Euroregionie Pro Europa Viadrina  wniosku o dofinansowanie projektu „Twierdza Kostrzyn – turystyczny most nad Odrą”.

 

2.02.2005

 

Podpisanie z niemieckim Stowarzyszeniem „Fort Gorgast” Deklaracji Partnerstwa dotyczącej realizacji projektu „Twierdza Kostrzyn – turystyczny most nad Odrą”.

 

27.01.2005 –

 

 Walne zebranie członków Stowarzyszenia

Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2004 roku. Przyjęcie Planu działania w roku bieżącym.

 

 

 

Ważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane w 2004roku

 

18.11.2004

Rewizyta w Kostrzynie nad Odrą delegacji niemieckiego Stowarzyszenia „Fort Gorgast”.

Temat spotkania: Realizacja wspólnych przedsięwzięć w 2005 roku.

 

 

10.09.2004

Spotkanie integracyjne członków i sympatyków stowarzyszenia w Domku Myśliwskim.

 

25.08.2004

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia  z udziałem Burmistrza Miasta Kostrzyna nad Odra i Jego zastępcy.

Temat posiedzenia : Współpraca Stowarzyszenia z władzami samorządowymi.

 

13.08.2008

Wizyta delegacji: Marian FIRSZT, Marian SOROL, Lech SWARA, Ewa OCH, Andrzej ANDRZEJEWSKI w Gorgast w siedzibie Niemieckiego Stowarzyszenia Fort Gorgast.  Temat spotkania: Nawiązanie współpracy.

 

12.08.2004

Wizyta delegacji: Marian SOROL, Lech SKWARA, Andrzej ANDRZEJEWSKI w Kietz w siedzibie Niemieckiego Stowarzyszenia Dla Historii Kostrzyna.

Temat spotkania: Nawiązanie współpracy

 

 

28.06.2004

Udział w Forum Organizacji Pozarządowych Regionu Lubuskiego.

Myśl przewodnia Forum: Lubuskie obywatelskie aktywne w Unii Europejskiej.

Stowarzyszenie reprezentował Marian SOROL – Z-ca Przewodniczącego Zarządu

 

 

26.05.2004; 25.06.2004

Udział w spotkaniach nt. Transgranicznego studium rewitalizacji Starego Miasta w   Kostrzynie nad Odrą. Organizator spotkania– Burmistrz Miasta

Stowarzyszenie reprezentowali Marian FIRSZT – Przewodniczący Zarządu

                                         Lech SKWARA – Członek Zarządu

                                           Kazimierz WĘGLARZ – Członek Stowarzyszenia

13.05.2004

Spotkanie z władzami samorządowymi

Ze strony Stowarzyszenia Marian FIRSZT – Przewodniczący Zarządu

       Marian SOROL – Z-ca Przewodniczącego

       Lech SKWARA – Członek Zarządu

Ze strony władz samorządowych

       Andrzej KUNT – Burmistrz Miasta

       Zbigniew SOBKOWSKI – Z-ca Burmistrza

Główny temat rozmowy: Rewitalizacja Starego Miasta

 

27.04.2004

II Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Gość specjalny zebrania Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą

                   -podjęcie uchwał w sprawie regulaminów

                    -przyjęcie Planu działania na2004r.

 

01.03.2004

I Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

                   -wybór władz statutowych stowarzyszenia;

                   -podjęcie uchwał w sprawach organizacyjnych;

                   -przyjęcie założeń do Planu działania na 2004r.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do strony głównej