MIEJSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU 
KOSTRZYNA NAD ODRĄ "PRZYSZŁOŚĆ"

PRZYSZŁOŚĆ                PRZYSZŁOŚĆ                PRZYSZŁOŚĆ                PRZYSZŁOŚĆ          

 

 
 

 

Przyszłość zaczyna sie dziasiaj

 

 

PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIE DZISIAJ

 
   

Obejrzyj prezentację Stowarzyszenia (PDF - 960 KB)

MIEJSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU KOSTRZYNA NAD ODRĄ

„PRZYSZŁOŚĆ”

Data rejestracji:

 6.02.2004

Adres:

66-470 Kostrzyn nad Odrą ul. Jagiellońska 7, telefon 7523201

Zarejestrowany w:

Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer K R S: 0000193510

Numer Identyfikacji Podatkowej:

NIP 5992864053

Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej

Numer Identyfikacyjny

 

REGON 211292350

 

Rachunek bankowy

 

GBS Barlinek Oddz. Kostrzyn nad Odrą

Numer 98 83550009 0011287520000001

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do strony głównej