MIEJSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU 
KOSTRZYNA NAD ODRĄ "PRZYSZŁOŚĆ" 

PRZYSZŁOŚĆ                PRZYSZŁOŚĆ                PRZYSZŁOŚĆ                PRZYSZŁOŚĆ          

 

 
 

 

Przyszłość zaczyna sie dziasiaj

 

 

PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIE DZISIAJ

 
     
     
   
   

2004 rok

Udział na zasadzie partnerstwa w projekcie Urzędu Miasta, polegającym na utworzeniu w wyremontowanym obiekcie „Kręgielni”  Regionalnego Centrum Spotkań Ludzi Starszych i Niepełnosprawnych.

Nawiązanie współpracy z organizacjami niemieckimi. Stowarzyszeniem dla historii Kostrzyna nad Odrą  z siedzibą w Kietz; Stowarzyszeniem Fort Gorgast  z siedzibą w Gorgast.

Współudział w zorganizowaniu i przeprowadzeniu w okresie wakacji  zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży  szkolnej w ramach akcji „Lato 2004”

 Ustanowienie przez Starostę Powiatu Gorzowskiego w dniu 6.12.2004 r. Miejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Kostrzyna nad Odrą „Społecznym Opiekunem Zabytków”. Podstawa art.103 ust 1 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23lipca 2003r. (Dz.U. z 2003r. Nr 162 poz.1568)

SKAN

Uzyskanie noty 74 pkt. za wniosek zgłoszony do Eroregionu Pro Europa Viadrina o dofinansowanie projektu „Twierdza Kostrzyn – turystyczny most nad Odrą”. Linia budżetowa PL2003/005-708.20

SKAN

 

 
 
 
 
Do strony głównej